Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. kpt.
Józefa Batorego w Weryni
1. Andryś Małgorzata 
2. Depczyński Jarosław
3. Janus Bożena
4. Przybyło Sylwia
5. Rzepka Małgorzata
6. Salach Bożena
7. Starzec Grzegorz
8. Świętek Agata
9. Urbanik Urszula
10. Warchoł Kazimiera
11. Zywer Grzegorz
12. Żywiec Andrzej
 

Opublikowane przez: SPWerynia - Imię SPWerynia - Nazwisko | Data wprowadzenia: 2014-12-18 12:13:04.

Zobacz:
 uchwały . 
Data wprowadzenia: 2014-12-18 12:13:04
Opublikowane przez: SPWerynia - Imię SPWerynia - Nazwisko