kontrast
A+ A-
Strona Strona Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej: www.kolbuszowa.pl
 > Rada Pedagogiczna
Rada Pedagogiczna
 

Kompetencje Rady pedagogicznej określa art. 40 i nast. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Statut Przedszkola.
W skład Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego w Weryni wchodzi dyrektor przedszkola jako przewodniczący oraz nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. 

 

Opublikowane przez: Barbara Wilk | Data wprowadzenia: 2014-12-10 18:13:44.

Zobacz:
 uchwały . 
Data wprowadzenia: 2014-12-10 18:13:44
Opublikowane przez: Barbara Wilk
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Kolbuszowa
ul. Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
Burmistrz Miasta
Jan Zuba
Kontakt:
Tel: (17) 22-71-333
Fax: (17) 22-72-939
e-mail: umig@kolbuszowa.pl