Kompetencje Rady pedagogicznej określa art. 40 i nast. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Statut Przedszkola.
W skład Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego w Weryni wchodzi dyrektor przedszkola jako przewodniczący oraz nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. 

 

Opublikowane przez: Barbara Wilk | Data wprowadzenia: 2014-12-10 18:13:44.

Zobacz:
 uchwały . 
Data wprowadzenia: 2014-12-10 18:13:44
Opublikowane przez: Barbara Wilk