Kompetencje Komitetu Rodzicielskiego  określa art.53 i nast. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. – o systemie oświaty oraz § 3 ust.10 i Statutu Przedszkola.


Kadencja Komitetu Rodzicielskiego trwa jeden rok szkolny


Przewodnicząca Rady Rodziców - Marcin Biestek


Zastępca - Barbara Michałek- Nabożny


Skarbnik - Wioletta Trojnacka


 

 

Opublikowane przez: Barbara Wilk | Data wprowadzenia: 2014-12-10 18:17:06.

Zobacz:
 uchwały .  kontakt . 
Data wprowadzenia: 2014-12-10 18:17:06
Opublikowane przez: Barbara Wilk