Przedszkole Publiczne w Weryni prowadzi następujące rejestry, ewidencje, archiwa:

Dzienniki zajęć przedszkola
Dziennik korespondencji
Rejestr skarg i wniosków
Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej
Zeszyt zarządzeń dyrektora przedszkola
Ewidencja obecności w pracy
Ewidencja czasu pracy
Ewidencja pieczęci urzędowych
Ewidencja wypadków pracowniczych
Ewidencja wypadków dzieci
Karty przydziału odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej
Ewidencja środków trwałych
Ewidencja inwentarza pozostałych środków trwałych ( wartościowo-ilościowa)
Ewidencja inwentarza pozostałych środków trwałych ( ilościowa)

Osoba starająca się o wgląd do dokumentów powinna złożyć pisemny wniosek do dyrektora przedszkola.

 

Opublikowane przez: Barbara Wilk | Data wprowadzenia: 2014-12-10 18:24:11.
Data wprowadzenia: 2014-12-10 18:24:11
Opublikowane przez: Barbara Wilk