Ogłoszenie o przetargu: Modernizacja i adaptacja
budynku byłego Muzeum na potrzeby Oddziału
Edukacji Kulturalnej i Regionalnej oraz
automatyzacja procesu wypożyczeń w Miejskiej i
Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - spis treści

Rozdział I - Instrukcja dla wykonawców

Rozdział II - Formularz oferty - część I

Rozdział II - Formularz oferty - część II

Rozdział II - Załącznik nr 1 do oferty - Wykaz robót - część I

Rozdział II - Załącznik nr 2 do oferty - Wykaz osób - część I

Rozdział II - Załącznik nr 3 do oferty - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - część I

Rozdział II - Załącznik nr 3 do oferty - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - część II

Rozdział II - Załącznik nr 4 do oferty - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - część I

Rozdział II - Załącznik nr 4 do oferty - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - część II

Rozdział II - Załącznik nr 5 do oferty - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - część I

Rozdział II - Załącznik nr 5 do oferty - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - część II

Rozdział III - Przedmiar robót - część I - Roboty budowlane

Rozdział III - Przedmiar robót - część I - Instalacje sanitarne

Rozdział III - Przedmiar robót - część I - Instalacje elektryczne

Rozdział III - Przedmiar robót - część II - Modernizacja Wypożyczalni Głównej

Rozdział IV - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - część I - Projekt budowlany (plik zip; 41MB)

Rozdział IV - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - część I - Projekt wykonawczy (plik zip; 23MB)

Rozdział IV - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - część I - STWiORB (plik zip; 1,3MB)

Rozdział IV - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - część II - Opis robót

Rozdział IV - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - część II - Rzut elewacji

Rozdział IV - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - część II - Przekrój

Rozdział V - Istotne Postanowienia Umowy - część I

Rozdział V - Istotne Postanowienia Umowy - część II

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 27.09.2016r.

Informacja z otwarcia ofert - 30.09.2016r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Andrzej Jagodziński | Autor: Łukasz Szymański | Data wprowadzenia: 2016-09-08 09:17:32 | Data modyfikacji: 2016-09-08 14:32:59.

Zobacz:
 Przetargi . 
Data wprowadzenia: 2016-09-08 09:17:32
Data modyfikacji: 2016-09-08 14:32:59
Autor: Łukasz Szymański
Opublikowane przez: Andrzej Jagodziński
« powrót