Struktura organizacyjna

Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne, dział finansowo-księgowy oraz w miarę potrzeby punkty biblioteczne i inne formy udostępniania zbiorów.


W ramach Biblioteki działają następujące jednostki udostępniania zbiorów:

Wypożyczalnia Główna
Czytelnia
Oddział dla Dzieci
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
Filia Biblioteczna w Bukowcu
Filia Biblioteczna w Kolbuszowej Górnej
Filia Biblioteczna w Kolbuszowej Dolnej
Filia Biblioteczna w Kupnie
Filia Biblioteczna w Przedborzu
Filia Biblioteczna w Weryni
Filia Biblioteczna w Widelce

W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi. W miarę potrzeby w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin, związanych z działalnością Biblioteki. Pracowników zatrudnia i zwalnia dyrektor Biblioteki.
Pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanego stanowiska kwalifikacje, określone szczegółowymi przepisami Ministra Kultury w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w instytucjach kultury.


Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalane są według zasad wynagradzania pracowników instytucji upowszechniania kultury na podstawie własnego regulaminu wynagradzania.


Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki ustala dyrektor w regulaminie organizacyjnym.

 

Opublikowane przez: Andrzej Jagodziński | Data wprowadzenia: 2016-09-08 10:42:05.
Data wprowadzenia: 2016-09-08 10:42:05
Opublikowane przez: Andrzej Jagodziński