Informacje nieudostępnione

Informacje nieudostępniane w Biuletynie znajdują się na stronie internetowej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej pod adresem www.biblioteka.kolbuszowa.pl

Zamieszczono tam informacje dotyczące m.in.:

o księgozbioru,
o wydawnictwach wydawanych przez MiPBP,
o dane o poszczególnych filiach i agendach bibliotecznych związanych z obsługą użytkowników (bibliotekarze, adresy, telefony, godziny udostępniania).

Pełne teksty regulaminów wywieszone są w widocznych miejscach w budynkach poszczególnych bibliotek.

Informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej, a dotyczące funkcjonowania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej i jej agend zamieszczone są również na tablicach informacyjnych w budynku głównym Biblioteki i w siedzibach poszczególnych bibliotek filialnych i oddziałów.

 

Opublikowane przez: Andrzej Jagodziński | Autor: Łukasz Szymański | Data wprowadzenia: 2016-09-08 10:46:19.
Data wprowadzenia: 2016-09-08 10:46:19
Autor: Łukasz Szymański
Opublikowane przez: Andrzej Jagodziński