Organy Jednsotki

Biblioteką kieruje dyrektor, który reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Dyrektora powołuje, awansuje i odwołuje Burmistrz Kolbuszowej.
Przy bibliotece może działać Społeczna Rada Biblioteczna jako organ doradczy i opiniodawczy dyrektora, do zadań, której należy:

a. stymulowanie najważniejszych kierunków rozwoju biblioteki.
b. opiniowanie działań i inicjatyw istotnych dla rozwoju biblioteki.


Społeczną Radę Biblioteczną powołuje Burmistrz Kolbuszowej na wniosek dyrektora na trzyletnią kadencje.

 

Opublikowane przez: Andrzej Jagodziński | Data wprowadzenia: 2016-09-08 10:23:16 | Data modyfikacji: 2016-09-08 10:44:58.
Data wprowadzenia: 2016-09-08 10:23:16
Data modyfikacji: 2016-09-08 10:44:58
Opublikowane przez: Andrzej Jagodziński