kontrast
A+ A-
Strona Strona Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej: www.kolbuszowa.pl
 > Gospodarka Finansowa Biblioteki
Gospodarka Finansowa Biblioteki
Gospodarka Finansowa Biblioteki 

Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.


Organizator może ustanowić i przyznawać doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury. Nagrody przyznaje Burmistrz Kolbuszowej na wniosek dyrektora Biblioteki lub Społecznej Rady Bibliotecznej.


Biblioteka jest finansowana z budżetu Miasta i Gminy a w części dotyczącej realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej z budżetu powiatu, a także z dochodów własnych, darowizn, dotacji celowych i z innych źródeł.


Biblioteka sporządza i przedkłada do zatwierdzenia bilans roczny Burmistrzowi Kolbuszowej.


Biblioteka może prowadzić księgarnię oraz inną działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z tej działalności przeznaczony jest w całości na cele statutowe biblioteki.

 

Opublikowane przez: Andrzej Jagodziński | Data wprowadzenia: 2016-09-08 10:38:09.
Data wprowadzenia: 2016-09-08 10:38:09
Opublikowane przez: Andrzej Jagodziński
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Kolbuszowa
ul. Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
Burmistrz Miasta
Jan Zuba
Kontakt:
Tel: (17) 22-71-333
Fax: (17) 22-72-939
e-mail: umig@kolbuszowa.pl