Biuletyn Informacji Publicznej  Strona Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej  www.kolbuszowa.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2018-04-05 10:31:49

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi 2018

Adam Maternia
Informację dodano do Biuletynu 2018-04-05 10:31
Ogłoszenie o zamówieniu - Ro
Aktualizacja 1, Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -
5.04.2018  więcej >
2018-04-05 10:31:08

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi 2018

Adam Maternia
Informację dodano do Biuletynu 2018-04-05 10:31
Ogłoszenie o zamówieniu - Ro
Aktualizacja 1, Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
(5.04.2018)  więcej >
2018-04-05 10:30:29

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi 2018

Adam Maternia
Informację dodano do Biuletynu 2018-04-05 10:30
Ogłoszenie o zamówieniu - Ro
Dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-Werynia-Podlesie
werynskie.pdf  więcej >
2018-04-03 15:18:16

Aktualizacja informacji w dziale:
Procedury kontroli

Małgorzata Hariasz
Informację dodano do Biuletynu 2018-04-03 15:16
    1. OGÓLNY SCHEMAT PROCEDURY KONTROLI
PRZEDSIEBIORCY PROWADZĄCEGO ŻŁOBEK W GMINIE KOLBUSZOWA2.
OGÓLNY SCHEMAT PROCEDUR  więcej >
2018-04-03 15:17:16

Aktualizacja informacji w dziale:
Procedury kontroli

Małgorzata Hariasz
Informację dodano do Biuletynu 2018-04-03 15:16
    1. OGÓLNY SCHEMAT PROCEDURY KONTROLI
PRZEDSIEBIORCY PROWADZĄCEGO ŻŁOBEK W GMINIE KOLBUSZOWA2.
OGÓLNY SCHEMAT PROCEDUR  więcej >
2018-04-03 15:16:03

Dodanie informacji do działu:
Procedury kontroli

Małgorzata Hariasz
Informację dodano do Biuletynu 2018-04-03 15:16
    1. OGÓLNY SCHEMAT PROCEDURY KONTROLI
PRZEDSIEBIORCY PROWADZĄCEGO ŻŁOBEK W GMINIE KOLBUSZOWA2.
OGÓLNY SCHEMAT PROCEDUR  więcej >
2018-04-03 14:45:42

Aktualizacja informacji w dziale:
Pracownicy

Małgorzata Hariasz
Informację dodano do Biuletynu 2014-11-20 12:04
Kierownik M-GOśrodka Pomocy Społecznej Małgorzata
HariaszNr pokoju - 8 Telefon: 17 2271 133 wew.
109 ____________________________________    więcej >
2018-04-03 14:42:45

Aktualizacja informacji w dziale:
Pracownicy

Małgorzata Hariasz
Informację dodano do Biuletynu 2014-11-20 12:04
Kierownik M-GOśrodka Pomocy Społecznej Małgorzata
HariaszNr pokoju - 8 Telefon: 17 2271 133 wew.
109 ____________________________________    więcej >
2018-04-03 14:40:01

Aktualizacja informacji w dziale:
Pracownicy

Małgorzata Hariasz
Informację dodano do Biuletynu 2014-11-20 12:04
Kierownik M-GOśrodka Pomocy Społecznej Małgorzata
HariaszNr pokoju - 8 Telefon: 17 2271 133 wew.
109 ____________________________________    więcej >
2018-04-03 14:35:37

Aktualizacja informacji w dziale:
Pracownicy

Małgorzata Hariasz
Informację dodano do Biuletynu 2014-11-20 12:04
Kierownik M-GOśrodka Pomocy Społecznej Małgorzata
HariaszNr pokoju - 8 Telefon: 17 2271 133 wew.
109 ____________________________________    więcej >
2018-03-15 13:55:15

Aktualizacja informacji w dziale:
Regulamin Organizacyjny

Małgorzata Hariasz
Informację dodano do Biuletynu 2014-10-23 15:20
  REGULAMIN ORGANIZACYJNYMiejsko – Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznejw Kolbuszowej Rozdział
I Postanowienia ogólne § 1   więcej >
2018-03-07 11:39:24

Aktualizacja informacji w dziale:
Pracownicy

Małgorzata Hariasz
Informację dodano do Biuletynu 2014-11-20 12:04
Małgorzata HariaszKierownik M-GOśrodka Pomocy
SpołecznejNr pokoju - 8 Telefon: 17 2271 133 wew.
109 ____________________________________     więcej >
2018-03-06 13:36:11

Aktualizacja informacji w dziale:
Oświadczenia majątkowe

Małgorzata Hariasz
Informację dodano do Biuletynu 2018-01-17 11:36
Oświadczenia za rok 2016.Małgorzata Hariasz - Kierownik
M-G Ośrodka Pomocy Społecznej Sudoł Krzysztof - Z-ca
Kierownika M-G Ośrodka Pomocy Spo  więcej >
2018-03-06 13:32:47

Aktualizacja informacji w dziale:
Oświadczenia majątkowe

Małgorzata Hariasz
Informację dodano do Biuletynu 2018-01-17 11:36
Oświadczenia za rok 2016.Małgorzata Hariasz - Kierownik
M-G Ośrodka Pomocy Społecznej Sudoł Krzysztof - Z-ca
Kierownika M-G Ośrodka Pomocy Spo  więcej >
2018-03-01 13:40:51

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Adam Maternia
Informację dodano do Biuletynu 2018-03-01 13:33
Przetargi 2017 Przetargi 2018  więcej >
2018-03-01 13:40:18

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Adam Maternia
Informację dodano do Biuletynu 2018-03-01 13:33
Przetargi 2017 Przetargi 2018  więcej >
2018-03-01 13:39:38

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Adam Maternia
Informację dodano do Biuletynu 2018-03-01 13:33
Przetargi 2017Przetargi 2018  więcej >
2018-03-01 13:38:58

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Adam Maternia
Informację dodano do Biuletynu 2018-03-01 13:33
Przetargi 2017 Przetargi 2018  więcej >
2018-03-01 13:38:17

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Adam Maternia
Informację dodano do Biuletynu 2018-03-01 13:33
Przetargi 2017 Przetargi 2018  więcej >
2018-03-01 13:36:02

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Adam Maternia
Informację dodano do Biuletynu 2018-03-01 13:33
Przetargi 2017 Przetargi 2018  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 998
następne >     100>>     300>>